>>>
 

A3. Rôl Gweithgorau Agregau Rhanbarthol yn y Dyfodol

Asesu Galw am Agregau a’u Cyflenwad

  • Asesu gallu amgylcheddol ardaloedd ACM i gwrdd â’r galw am agregau;
  • Asesu cronfeydd agregau cynradd ar safleoedd gweithredol a chwsg a’r tebygrwydd o ailgychwyn safleoedd cwsg;
  • Asesu’r defnydd o agregau eilaidd ac a ailgylchir ac ystyried ffyrdd o wella’r broses o gasglu data a chynyddu eu defnydd i gymryd lle adnoddau cynradd;
  • Asesu darpariaeth/gallu o fewn ardal pob awdurdod unedol i ailgylchu gwastraff adeiladu a dymchwel, nodi’r posibilrwydd o wella ailgylchu ac ailddefnyddio agregau trwy archwilio faint sy’n cael ei gladdu (a defnyddio safleoedd a eithrir) a lleoliadau cyfleusterau ailgylchu;
  • Asesu gwastraff adeiladu a dymchwel, gan gynnwys defnydd plaenio ffyrdd a’i ailddefnyddio a’i adfer fel agregau;
Copyright © 2006 NWRAWP North Wales Regional Aggregates Working Party | Design by